دانلود فایل word بررسي رابطه نواقص مهندسي ترافيک راه بر وقوع تصادفات جاده هاي برون شهري ( نمونه موردي : جاده چالوس ) نيمه اول سال 95

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي رابطه نواقص مهندسي ترافيک راه بر وقوع تصادفات جاده هاي برون شهري ( نمونه موردي : جاده چالوس ) نيمه اول سال 95 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

متاسفانه امروزه شاهد افزایش تعداد تصادفات جاده ای در کشور مان هستیم که نتیجه این تصادفات ، خسارات مالی و جانی قابل ملاحظه ای است که موجب تحمیل هزینه های گزاف بر خانواده ها و دولت بوده و در برخی موارد این خسارات غیر قابل جبران می باشد ، ضرورت دارد برای جلوگیری از خسارات تصادفات رانندگی راهکار های موثری اجرا شود . نواقص و کاستی های فنی و مهندسی یکی از عوامل مهم در وقوع حوادث رانندگی و یا تشدید اینگونه حوادث محسوب می گردد . تجربه نشان داده گاها با یک اقدام ساده می توان در حد قابل قبولی از وقوع حوادث و تصادفات رانندگی جلوگیری نمود . هدف از تحقیق حاضر بررسی و نقش نواقص فنی مهندسی در وقوع تصادفات رانندگی در محور کرج چالوس در نیمه اول سال 95 می باشد . برای رسیدن به این هدف ضمن بررسی میزان تصادفات محور با تنظیم پرسش نامه به بررسی میزان دخالت نواقص مهندسی ترافیک در وقوع تصادفات در مقطع زمانی یاد شده پرداخته شده است . جامعه آماری شامل تصادفات حادث با استناد به کروکی های ترسیمی و اطلاعات مکتسبه از تکمیل پرسش نامه های تنظیم شده توسط افسران کارشناس تصادفات که سابقه خدمت در محور مورد نظر را داشته اند بوده است. نتایج تحلیل توصیفی داده ها و آمار تصادفات با استفاده از نرم افزار spss نشان داد که بیشترین علت تمامی تصادفات ، انحراف به چپ وتجاوز به سمت چپ جاده و همچنین عدم توانایی درکنترل وسیله میباشد که با بررسی کروکی های ترسیمی توسط افسران کارشناس و بازدید میدانی از محور مذکور ، نقش مهندسی ترافیک کاملا مشهود بود . همچنین بیشترین تصادفات در حد فاصل کیلومتر 20 تا 24 محور بوده که دارای نواقص فنی مهندسی فراوانی می باشد .

لینک کمکی