دانلود فایل word بررسي تحليلي شھر سالم (مورد مطالعھ: غرب مشھد مقدس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تحليلي شھر سالم (مورد مطالعھ: غرب مشھد مقدس) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

گفته می شودکه شهر مفهومی چند جانبه و محل تبادلات انسانی اجتماعی و اقتصادی است و تعاریف بسیار گسترده ای از شهر شده است این بدین دلیل است که موضوع شهر را می توان از منظر های متفاوتی نگاه کرد.با رشد بی حد و مرز شهرنشینی ضرورت تشکیل مفاهیمی که در راستای کمک به پایداری شهری بود به شدت احساس می شد.شهر سالم یکی از مفاهیم جدید در جغرافیا و برنامه ریزی شهری می باشد و از اصول اصلی آن می توان به اقداماتی در جهت بهداشت همگانی که بر روابط متقابل انسان و محیط و روش زندگی اثر می گذارد اشاره کرد پژوهش انجام شده برای شهر مقدس مشهد می باشد که این شهر به عنوان دومین شهر بزرگ کشور و بزرگ ترین قطب شهری در شرق کشور می باشد. در پیشینه تحقیق مواردی از جهان و ایران ذکر شده است. برای تجزیه و تحلیل انجام شده نشان می دهد که فاصله زیادی بین میانگین شاخص های شهر سالم و منطقه مورد نظر می باشد که میتوان در زمینه های محیط زیست اجتماعی و شهری مورد بررسی و تحلیل قرار داد.

لینک کمکی