دانلود فایل word بررسي تاثيرات جاده هاي دسترسي در تصادفات راه هاي دو خطه برون شهري (مطالعه ي موردي: محور ايوان – سرابله)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثيرات جاده هاي دسترسي در تصادفات راه هاي دو خطه برون شهري (مطالعه ي موردي: محور ايوان – سرابله) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هزینه بسیار زیاد تصادفات جاده ای در اکثر کشورها، بهبود وضع ایمنی جاده ها را به هدف بسیار مهم در مهندسی حمل و نقل تبدیل کرده است. مدیران و سیاستگذاران امور راه و ترابری همواره به دنبال این هستند که بتوانند امنیت و کارایی راهها را افزایش دهند. راه های برون شهری اتصال دهنده نواحی شهری به یکدیگر و در کنار آن رابط، صنایع، کارخانجات، مراکز خدماتی، تفریحی و ... می باشند که این مساله باعث تداخل ترافیک راه اصلی با راه های دسترسی وارد شونده به آنها می شود. عدم ساماندهی دسترسی ها، رشد شهرها و رشد اقتصاد باعث افزایش تصادفات و تلفات ناشی از آنها در نقاط دسترسی می گردد . در این تحقیق ابتدا محور دو خطه ی جدا نشده ی برون شهری ایوان– سرابله از شهرهای استان ایلام به عنوان مطالعه ی موردی انتخاب شده و اطلاعات تصادفات در محور مذکور برای سال های88، 89 و 90 جمع آوری شد. سپس با مروری بر تصادفات جاده ای پارامترهای دخیل در وقوع آنها به صورت علمی تعریف گردیده اند. سپس مقاطع مورد مطالعه تعریف شده و اطلاعات مورد نیاز در آنها از جمله تعداد تصادفات، تعداد دسترسی، مشخصات هندسی و ترافیکی، کاربری حاشیه دسترسی ها و ... جمع آوری شده است. از مهمترین نتایج تحقیق، وجود سطح معناداری بین تراکم دسترسی و شاخص ایمنی با نرخ تصادفات است. این رابطه برای تراکم دسترسی با نرخ تصادفات به صورت مستقیم می باشد. یعنی با افزایش و کاهش تراکم دسترسی ها، نرخ تصادفات نیز با نسبتی افزایش و یا کاهش می یابد و در نقاط حادثه خیز ورودی و خروجی شهرها، علاوه بر تراکم دسترسی، عوامل مهم دیگری نیز در وقوع تصادفات نقش دارند.

لینک کمکی