دانلود فایل word بررسي تاثير غلظت در الگوي رسوب گذاري در جريان هاي غليظ با نرم افزار FLOW 3D

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير غلظت در الگوي رسوب گذاري در جريان هاي غليظ با نرم افزار FLOW 3D :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در تحقیق حاظر به بررسی و تجزیه و تحلیل الگوی رسوب گذاری در جریان های غلیظ تحت غلظت های مختلف در دو دانه بندی متفاوت پرداخته شده است. شبیه سازی در این تحقیق به صورت عددی بوده و با استفاده ازنرم افزار Flow 3D انجام شده است. در این تحقیق از دو سناریوی رسوب با قطرهای 64/4 و 71/1 میکرومتر در دو دانه بندی خوب و ضعیف دانه بندی و در سه غلظت 1، 2/8 و 6 درصد شده استفاده شده است. بررسی های انجام شده برای یافتن الگوی رسوب گذاری در جریان های غلیظ نشان می دهد که با افزایش غلظت رسوبات آشفتگی در رسوب گذاری بیشتر شده و جریان رسوبات بیشتری از بالادست به سمت پایین دست را حمل کردهو رسوبات در فاصله دورتری از بالادست ته نشین می شوند. همچنین با افزایش غلظت ذرات الگوی رسوب گذاری شکل پرنوسان تری به خود می گیرد و با کاهش غلظت ذرات به 1 درصد از تعداد نوسانات موجود در الگویرسوب گذاری کاسته می شود. با کاهش غلظت رسوبات، رسوبات انرژی خود برای حرکت بیشتر در جریان را از دست داده و رسوبات موجود در جریان غلیظ زودتر مستهلک شده و متوقف می شوند.

لینک کمکی