دانلود فایل word بررسي اصول منظر اکولوژي در باغ گياه شناسي ارم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اصول منظر اکولوژي در باغ گياه شناسي ارم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

باغ در طول تاریخ همواره به عنوان بخشی از استخوان بندی شهر و از مهمترین شاخص های تعیین کننده کالبد و سیمای شهر بوده و همواره نقش هماهنگ کننده رابطه بین انسان و طبیعت را بر عهده داشته است. سرزمین ما از روزگاری به داشتن فضاهای سبز وسیع و باغ های مصفا شهرت داشته است از این رو شیوه های باغ سازی آن همواره مورد توجه سایر ملل جهان قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی _تحلیلی است و در مرحله تعیین به جمع آوری و برداشت اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک تاریخی، بررسی منابع اینترنتی استفاده شده است. نگارندگان در این پژوهش ویژگی های منظر اکولوژی و ویژگی های باغ گیاه شناسی را در باغ ارم بررسی نمودهاند و نتایج حاصل نشان داد که هر 2 ایتم بررسی شده تا حد زیادی با باغ ارم هم پوشانی دارند. بنابراین باغ ارم یک باغ گیاه شناسی محسوب می گردد چونتمام اصول باغ گیاه شناسی را دارا می باشد و در عین حال منظری که با ان مواجه هستیم در باغ ارم یک منظر اکولوژی است.

لینک کمکی