دانلود فایل word بررسي اثر الياف پروپيلن بر مقاومت مکانيکي بتن حاوي خاکستر بادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثر الياف پروپيلن بر مقاومت مکانيکي بتن حاوي خاکستر بادي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

الیاف های طبیعی، معدنی و پلیمری که با پر کردن فضاها و حفرات بتن بر مقاومت آن می افزایند. در کنار این الیاف ها برخی از مواد میکرو نیز توانسته اند در آزمایشات افزایش مقاومت ها را نشان دهند. به همین منظور این دو ماده در کنار هم در یک ترکیب مخلوط همگن ملات مورد استفاده قرار گرفت تا اثرات هر یک به صورت جداگانه و اندازه گیری قرار گیرد. مواد الیافی مورد استفاده در این آزمایش در مقیاس های صفر، 0.2، 0.8 و 1.4 درصد وزنی سیمان مصرفی و خاکستر بادی نیز در مقادیر صفر، 5، 10 و 20 درصد وزنی سیمان مصرفی مورد استفاده قرار گرفت نمونه های آزمایشی برای سنجش مقاومت فشاری در ابعاد 15*15 ساخته و در مقاطع 7 و 28 روز مورد ارزیابی قرار گرفت و برای مقاومت کششی با ابعاد 15*30 در مقاطع زمانی 28 روزه به روش برزیلی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بالاترین مقاومت فشاری در مقطع 28 روزه با مصرف الیاف به تنهایی با 0.8 درصد وزنی الیاف و با مصرف خاکستر بادی به تنهایی با مصرف 10 درصد وزنی در مقطع 28 روزه و با مصرف توامان الیاف و خاکستر بادی با مقادیر 0.8 الیاف و 10 درصد خاکستر بادی با 21 درصد افزایش مقاومت بدست آمد. اما نتایج بررسی مقاومت کششی از نمونه های تهیه شده حاکی آن است که مصرف الیاف به تنهایی با 1.4 درصد الیاف و مصرف خاکستر بادی به تنهایی با مصرف 10 درصد وزنی بیشترین مقاومت کششی و مصرف توامان این دو با مقادیر 0.8 درصد وزنی الیاف و 10 درصد خاکستر بادی به میزان 15/9 درصد افزایش مقاومت کششی را موجب شده است.

لینک کمکی