دانلود فایل word بازشناسي مفهوم خاطره انگيزي در فضاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بازشناسي مفهوم خاطره انگيزي در فضاي شهري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

فضاهای مختلف شهری با زنده نگاه داشتن خاطرات، حوادث تاریخ را زنده نگه می دارند و وجه مهمی از خاطره جمعی یک ملت، قوم یا فرهنگ سرزمینی را شکل می دهند. شهروندان به واسطه فضاهای شهری مملو از خاطره با گذشته خود ارتباط برقرار می کنند و خود را در جریان مستمر از گذشته به آینده دیده و ازین طریق به کسب هویت اجتماعی می پردازند. هدف پژوهش حاضر، شناسائی معیارهای خاطره انگیزی در فضای شهری می باشد. به این منظور، ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی مفهوم خاطره انگیزی تبیین شده و سپس مفاهیم مرتبط با خاطره انگیزی شامل: هویت، سرزندگی، رضایتمندی، فضای شهری، تصویر ذهنی و حس تعلق بررسی شده و نحوه ارتباط بین این مفاهیم در ایجاد خاطره جمعی در فضای شهری تبیین شده و در انتها معیارها و شاخص های خاطره انگیزی در فضای شهری تدوین شده است.

لینک کمکی