دانلود فایل word بازشناسي عوامل اجتماعي تاثيرگذار بر روح معماري ايران، از گذشته تاکنون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بازشناسي عوامل اجتماعي تاثيرگذار بر روح معماري ايران، از گذشته تاکنون :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف این مقاله شناخت علل تحولات و تاثیر آن در معماری معاصر ایران است. این مهم با تحلیل عوامل سیاسی- اقتصادی و ویژگی های معماری دوران تحول تاکنون شناسایی شده و چگونگی تاثیر آنها در معماری معاصر ایران بررسی گردیده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با روش استدلالی است. ابزار جمع آوری اطلاعات مشاهده و اطلاعات کتابخانه ای (بررسی مستندات تاریخی و منابع دست اول) است. نتایج این تحقیق نشان داد معماری معاصر ایران به جای پاسخگویی به شرایط متغیر جامعه معاصر، در گستردگی امکانات و نگرش های جهانی غرق شده و حاصل آن تقلید، ساده اندیشی و پراکندگی در فضای معماری است.

لینک کمکی