دانلود فایل word بازشناسي تاثير متقابل کيفيت هاي ادراکي و محيط هاي شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بازشناسي تاثير متقابل کيفيت هاي ادراکي و محيط هاي شهري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

به منظور درک کیفیت ادراکات انسانی از محیط های طبیعی ،شناخت انسان از فضاهای پیرامون خود تاثیر بسیار زیادی داشته و می تواند گستره متفاوتی را در این جهت ایجاد نماید، تعاملات انسانی در طول دوره های مختلف توانسته دستخوش تغییراتی گردد. انسان موجودی طبیعی با نیاز های متنوع و اشتراکات بسیار با محیط اطراف خود است ، که در نتیجه این تعاملات و قرار گرفتن در شرایط طبیعی به معنای واقعی ادراک و محیط دست می یابد.. ارتباط با محیط های شهری و طبیعی، سبب آرامش روحی و جسمی افراد میشود. مفهوم کیفیت بخشی ادراکی به محیط های شهری با تلاش برای لمس حضور در آن گره خورده است. عوامل معناشناسانه برای ارزیابی کیفیت محیط های شهری به کار می روند که این عامل می تواند از بخش های مختلف ارزیابی شوند به همین دلیل نحوه ادراک محیط توسط انسان یکی از مباحث و مفاهیم کلیدی در حوزه مطالعات متقابل انسان محیط در مقیاس های کلان و خرد محیط های شهری است. از آنجا که نظام عصبی و ادراکی انسان مسئول برقراری ارتباط بین انسان و محیط زیست اوست و امکانات و محدودیت های خاصی دارد لذا نمی توان بدون توجه و اشراف کافی به فرایندهای درک و فهم محیط از سوی مردم و ساز و کارهای مرتبط با آنها، مبادرت به مداخله در محیط کرد. زیرا همین درک و فهم است که در نهایت تعبیر و تفسیر آنان را از محیط و جهان پیرامونشان شکل می دهد و اغلب به شکل رفتار در محیط بروز و ظهور پیدا می کند. انسان جهت برقراری ارتباط و تعامل با محیط نیازمند کسب اطلاعات از محیط اطراف خود است. محیط اطراف، یا به عبارتی، جهان واقعی، همواره به عنوان فرستنده، اطلاعات مربوط به خود را در ابعاد و به روش های مختلف ارسال می کند. انسان نیز همواره، به عنوان گیرنده ی این اطلاعات و همچنین بخشی از محیط را دریافت می کند. یکی از مهم ترین و ضروری ترین ابعادی که در تعامل ادراکی محیط های شهری باید به آن دقت شود؛ فرایند احساس ، ادراک و شناخت محیطی است که تجربه مکان را برای انسان هموار می سازد. با توجه به تاثیرات مستقیمی که ادراکات انسان در محیط های شهری خواهد داشت می توان در این پژوهش به بررسی و تاثیر ادراکات انسان در شکل گیری محیط های شهری پرداخته شود و تاثیر عوامل کالبدی وعوامل شناختی افراد بر احساس خود را نسبت به محیط های شهری بیان دارد.

لینک کمکی