دانلود فایل word اهميت رنگ در بخش هاي مراقبتي بيمارستان از منظر روانشناسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اهميت رنگ در بخش هاي مراقبتي بيمارستان از منظر روانشناسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

رنگ بر روحیه ی بیماران اثر انکارناپذیری دارد. رنگ های مناسب می توانند وضعیتی بیافرینند که درواقع درمان بخش است، بدین معنی که سبب اعتماد به نفس شده و ترس را از ذهن بیمار دور می کند. شناخت چگونگی به کارگیری رنگ در بخش های مراقبتی بیمارستان ها به عنوان عامل موثر درروند بهبود بیماری، کاهش ترس و اضطراب، افزایش آرامش بیماران و ایجاد یک فضای دوستانه، هدف اصلی این پژوهش است. دراین پژوهش سعی بر این است تا سالمندان، بیمارانی که برای مدت طولانی بستری هستند، کودکان و اشخاص دارای مشکلات روانی که نیازهای ویژه ای دارند، بیشتر مورد توجه قرار گیرند. روش پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و تحلیل محتوایی پیرامون مبانی نظری پژوهش موردنظر می باشد که با توجه به یافته های نوین در زمینه های روانشناسی رنگ ها، شناخت مراکز درمانی، شناخت نیاز بیماران و طراحی معماری صورت پذیرفته است.نتایج: در کاربرد رنگ برای بیماران، باید عوامل احساسی و روانی را که روی سلامت آنها تاثیر دارد، مدنظر قرار داد. این امر باید عناصر مطلوب یا نامطلوب را برای تمام اقشار بیماران دربرگیرد. طراحی درست رنگ می تواند به افزایش حفظ سلامت در بیمارستان ها منجر شود. مسیری که این مقاله می پیماید عبارت است از: شناخت انواع رنگ ها و تاثیر آن روی بیماران با محوریت روانشناختی، شناخت اقشار مختلف بیماران با نیازهای خاص خود و در نهایت استفاده اصولی از رنگها در بخشهای مراقبتی بیمارستان.

لینک کمکی