دانلود فایل word ارزيابي لرزه اي و پارامترهاي شکست در سدهاي بتني قوسي با استفاده از تحليل المان محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي لرزه اي و پارامترهاي شکست در سدهاي بتني قوسي با استفاده از تحليل المان محدود :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر ضمن ارائه کلیاتی از مبانی طراحی سدهای قوسی بتنی، بررسی لرزه ای این سدها توسط نرم افزار آباکوس ( ABAQUS ) انجام خواهد شد و به تحلیل استاتیکی و دینامیکی این سد پرداخته خواهد شد. مهمترین هدف این مقاله، بررسی اثرات رفتار غیرخطی بتن بر پاسخ لرزه ای است. در ابتدا با در نظر گرفتن اثر استاتیکی که همان نیروی هیدرواستاتیکی می باشد تمرکز تنش ها وماکزیمم ومینیمم تنش را مشخص نموده ونتایج حاصل را جهت صحت سنجی استفاده می کنیم. همچنین پدیده شکست در سد بتنی قوسی نیز با استفاده از تحلیل المان محدود در نرم افزار آباکوس مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه شکست سد با استفاده از پارامتر ترک مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از نرم افزار میزان جابجایی ها مشخص و نواحی مستعد بیشترین آسیب جهت مقاوم سازی و توجه بیشتر به طراحی سازه سد قوسی تعیین می گردد. پاسخ های لرزه ای سازه با در نظر گرفتن و بدون در نظر گرفتن اثر ترک مقایسه می شوند.

لینک کمکی