دانلود فایل word ارزيابي کمي و کيفي کاربري هاي محله دره چايي اروميه با استفاده از مدل تاپسيس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي کمي و کيفي کاربري هاي محله دره چايي اروميه با استفاده از مدل تاپسيس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، هسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد و می تواند برای انتظام فضایی مناسب و استفاده بهینه از فضای شهری و افزایش کارایی کاربری ها عمل کند. در مقاله حاضر سعی شده تا علاوه بر بررسی دیدگاه های نظری در زمینه کاربری زمین و ارزیابی آن، مشخصا به تحلیل و ارزیابی این مهم در محله دره چایی ارومیه پرداخته شود. هدف اصلی این تحقیق که به روش تحلیلی تطبیقی انجام گرفته و دارای ماهیت کاربردی است، ارزیابی کمی و کیفی محله به همراه پیش بینی وضعیت مطلوب در آینده می باشد. ارزیابی کمی کاربری های محله با توجه به سرانه ها و معیارها و ارزیابی کیفی آنها با تحلیل سازگاری، ظرفیت و مطلوبیت کاربری ها انجام شد و سپس به کمک مدل تاپسیس رتبه بندی کاربری های محله صورت پذیرفت. بعد از تحلیل کلی از یک به یک کاربری ها، پیشنهادهایی در جهت رفع نواقص و بهبود شرایط ارائه شد. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که پراکنش فضایی کاربری ها در محله دره چایی مناسب و متعادل بوده و سرانه اکثر کاربری ها نیز در سطح معقولی می باشد.

لینک کمکی